Bergvärme Gotland

Det är en god investering att borra för bergvärme. Samtidigt som energiförbrukningen minskar så höjs värdet på fastigheten. Det är bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt. Visste du till exempel att energibrunnen har en livslängd på uppåt 100 år (d.v.s slangar och foderrör)? Eller att själva energiborrhålet har i princip en obegränsad livslängd när det gäller förmågan att leverera värme?

När det gäller energibrunnar så anlitas vi ofta som underentreprenörer av VVS-företag som utför kompletta värmepumpinstallationer och vi samarbetar med många VVS-installatörer över hela ön.

Hur borrar man för bergvärme?

För att djupborra en brunn behövs en borrigg, en luftkompressor och någon form av lastbil. Borriggen väger flera ton och den är oftast banddriven för att inte göra för stora avtryck i gräsmattan och trädgården. För att kunna köra in borriggen behövs en öppning på ca 2-3 meter. Luftkompressorn stannar kvar på gatan eller motsvarande och ansluts till borriggen med luftslang. Det är luften som skapar de hammarliknande slag som tillsammans med borrens rotation krossar berget vid borrningen.

Krossat berg, borrkax, lyfts till ytan med hjälp av den luft som trycks ned i systemet. Borrkaxet forslas oftast i tjocka rör till en container eller läggs ut på mark, beroende på var man är och borrar. För att det inte ska damma behöver brunnsborraren ha tillgång till vatten. Borrar man efter vatten finns naturligtvis inte det, då löser vi det med en stoftavskiljare (dammsugare).

Bergvärme Gotland