Renovering utav brunnar på Gotland

Äldre brunnar kan behöva renoveras om vattenkvalitén är försämrad. Vi erbjuder renblåsning, hydraulisk tryckning, flödesmätning samt tagning av vattenprov och förmedling av vattenanalys. Behöver du hjälp med din brunn? – kontakta oss idag!

Renblåsning av vattenbrunn

I äldre, borrade brunnar samlas det sediment på botten som kan orsaka dålig lukt och grumligt vatten.

En renblåsning sker genom att vi sätter ner en luftslang till botten av brunnen och blåser ur allt vatten och sediment. Vi rekommenderar en renblåsning vart 5:e till 7:e år.

Hydraulisk tryckning av vattenbrunn

En tryckning utförs på några timmar och ger oftast bra resultat i form av ökad vattentillströmning i din brunn. Tryckning kan utföras i både äldre och nyborrade brunnar.

En tryckning går till så att en manschett spänns fast i borrhålet. Därefter pressas vatten under högt tryck, 100-150 bar, från tankbilen ner genom manschetten. Trycket ökas och minskas flera gånger och nya sprickor bildas samtidigt som gamla sprickor förstoras.

Flödesmätning

Om du söker bygglov kan du bli ålagd att flödes mäta vattenkapaciteten i brunnen genom en 7 till 21 dagars pumpning.

Vattenprov och förmedling av vattenanalys

Du som har en egen brunn ansvarar själv för att vattenkvalitén är god. Det är därför viktigt att du har kunskap om kvalitén på hushållets dricksvatten. Förutom att vattnet naturligtvis inte ska vara ohälsosamt att dricka vill du inte heller att det ska skada fastighetens ledningar, maskiner eller missfärga din tvätt.

Vi pumpar ur din vattenbrunn och tar ett prov direkt från källan. Välj mikrobiologisk och/eller kemisk analys.

Rådgivning

Vi delar gärna med oss av våra goda råd – självklart kostnadsfritt!

Brunn Gotland